آش دوغ اردبیل (آیران آشی)

– سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن..

آش دوغ اردبیل (آیران آشی)
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - آشپزی رویایی

آش دوغ اردبیل (آیران آشی)


سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن اش دوغ مامانم تو کل فامیل تخصص داره یعنی اش دوغش زبانزد فامیله البته اش دوغ منم خوشمزه میشه ولی نه به اندازه مامانم دستورپخت مخصوصرو مامانم رو فرستادم هنوز تایید نشده حتما امتحان کنید 😍😍

تصاویر تزئینات آش دوغ اردبیل (آیران آشی)

آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 1 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی  هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 1 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 2 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی  هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 2 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 3 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی  هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 3 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 4 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی  هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 4 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 5 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی  هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 5 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 6 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی  هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 6 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 7 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی  هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی
آش دوغ اردبیل (آیران آشی) - تصویر 7 - سلام دوستای گلم خوبین 😍وقتی هوا سرد باشه فقط چی میچسبه آش دوغ گرم و پر سیر 😍😍 ورق بزنید عکس مراحلشم گذاشتم دست مامانمم افتاده تو پختن.. - آشپزی رویایی

برای نمایش همه ی غذاهای کانال آشپزی رویایی اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: