آش رشته جان

– آش رشته خوشمزه من که برای همسری درست کرده بودم بسی خوشمزه بود جای دوستان خالی لطفا لایک و حمایت کنین ممنون..

آش رشته جان
آش رشته جان - Fati Bano

آش رشته جان


آش رشته خوشمزه من که برای همسری درست کرده بودم بسی خوشمزه بود جای دوستان خالی

لطفا لایک و حمایت کنین ممنون

تصاویر تزئینات آش رشته جان

آش رشته جان - تصویر 1 - آش رشته خوشمزه من که برای همسری درست کرده بودم بسی خوشمزه بود جای دوستان خالی 
لطفا لایک و حمایت کنین ممنون.. - Fati Bano
آش رشته جان - تصویر 1 - آش رشته خوشمزه من که برای همسری درست کرده بودم بسی خوشمزه بود جای دوستان خالی لطفا لایک و حمایت کنین ممنون.. - Fati Bano

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Fati Bano اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: