باقالی قاتق با برنج کته

– غذای محبوب شمالی..

باقالی قاتق با برنج کته
باقالی قاتق با برنج کته - ثمین

باقالی قاتق با برنج کته


غذای محبوب شمالی

تصاویر تزئینات باقالی قاتق با برنج کته

باقالی قاتق با برنج کته - تصویر 1 - غذای محبوب شمالی.. - ثمین
باقالی قاتق با برنج کته - تصویر 1 - غذای محبوب شمالی.. - ثمین

برای نمایش همه ی غذاهای کانال ثمین اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: