ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل

ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل
ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل - Fahimeh Khanom

ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل


Fahimeh Khanom
ترشی لیته
بادمجان#

گوجه#

هویج#
فلفل

(از دسته ی تصاویر غذاها)

تصاویر تزئینات ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل

ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل - تصویر 1 - Fahimeh Khanom
ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل - تصویر 1 - Fahimeh Khanom
ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل - تصویر 2 - Fahimeh Khanom
ترشی لیته بادمجان# گوجه# هویج# فلفل - تصویر 2 - Fahimeh Khanom

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Fahimeh Khanom اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: