تزیین شامی کباب

– خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است خود را به خدا بسپار،آن لحظه که تنهایی خود را به خدا بسپار، "چون اوست نوازشگر..

تزیین شامی کباب
تزیین شامی کباب - آتنا

تزیین شامی کباب


خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است
خود را به خدا بسپار،آن لحظه که تنهایی

خود را به خدا بسپار، "چون اوست نوازشگر

تصاویر تزئینات تزیین شامی کباب

تزیین شامی کباب - تصویر 1 - خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است
خود را به خدا بسپار،آن لحظه که تنهایی 
خود را به خدا بسپار، "چون اوست نوازشگر.. - آتنا
تزیین شامی کباب - تصویر 1 - خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است خود را به خدا بسپار،آن لحظه که تنهایی خود را به خدا بسپار، "چون اوست نوازشگر.. - آتنا

برای نمایش همه ی غذاهای کانال آتنا اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: