حلیم بادمجان با نان برشته محلی# با دستور کلیپ برگر

– سلام و صد سلام به شما خوبان. ممنون از لایکها و نظرات پر از مهر و محبتتون که کلی بهم انرژی و انگیزه میده. ممنون از زحمات دست اندرکاران برنا..

حلیم بادمجان با نان برشته محلی#
با دستور کلیپ برگر
حلیم بادمجان با نان برشته محلی# با دستور کلیپ برگر - عاشق آشپزی ام

حلیم بادمجان با نان برشته محلی# با دستور کلیپ برگر


سلام و صد سلام به شما خوبان

ممنون از لایکها و نظرات پر از مهر و محبتتون که کلی بهم انرژی و انگیزه میده

ممنون از زحمات دست اندرکاران برنامه کلیپ برگر

ناهار امروز ما خیلی عالی و خوشمزه شد

جاتون سبز. الهی که سفره هاتون همیشه پر از نعمت و برکت باشه.#😊😊😊

تصاویر تزئینات حلیم بادمجان با نان برشته محلی# با دستور کلیپ برگر

حلیم بادمجان با نان برشته محلی#
با دستور کلیپ برگر - تصویر 1 - سلام و صد سلام به شما خوبان.
ممنون از لایکها و نظرات پر از مهر و محبتتون که کلی بهم انرژی و انگیزه میده.
ممنون از زحمات دست اندرکاران برنا.. - عاشق آشپزی ام
حلیم بادمجان با نان برشته محلی# با دستور کلیپ برگر - تصویر 1 - سلام و صد سلام به شما خوبان. ممنون از لایکها و نظرات پر از مهر و محبتتون که کلی بهم انرژی و انگیزه میده. ممنون از زحمات دست اندرکاران برنا.. - عاشق آشپزی ام
حلیم بادمجان با نان برشته محلی#
با دستور کلیپ برگر - تصویر 2 - سلام و صد سلام به شما خوبان.
ممنون از لایکها و نظرات پر از مهر و محبتتون که کلی بهم انرژی و انگیزه میده.
ممنون از زحمات دست اندرکاران برنا.. - عاشق آشپزی ام
حلیم بادمجان با نان برشته محلی# با دستور کلیپ برگر - تصویر 2 - سلام و صد سلام به شما خوبان. ممنون از لایکها و نظرات پر از مهر و محبتتون که کلی بهم انرژی و انگیزه میده. ممنون از زحمات دست اندرکاران برنا.. - عاشق آشپزی ام

برای نمایش همه ی غذاهای کانال عاشق آشپزی ام اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: