دسرساندی شکلات

– دسر #ساندی شکلات سلام گلای تو خونه،امیدوارم حال دلتون خوب باشه،دسر خوشمزه من با دستور بانو سوزان شریعت که خیلی خوشمان آمد شمام درست کنی..

دسرساندی شکلات
دسرساندی شکلات - Gelareh&gita

دسرساندی شکلات


دسر
#ساندی شکلات

سلام گلای تو خونه،امیدوارم حال دلتون خوب باشه،دسر خوشمزه من با دستور بانو سوزان شریعت که خیلی خوشمان آمد شمام درست کنید ولذتش ببرید.مرسی از همراهان

اللهم اشف کل مریض

تصاویر تزئینات دسرساندی شکلات

دسرساندی شکلات - تصویر 1 - دسر
#ساندی شکلات
سلام  گلای تو خونه،امیدوارم حال دلتون خوب باشه،دسر خوشمزه من با دستور بانو سوزان شریعت که خیلی خوشمان آمد شمام درست کنی.. - Gelareh&gita
دسرساندی شکلات - تصویر 1 - دسر #ساندی شکلات سلام گلای تو خونه،امیدوارم حال دلتون خوب باشه،دسر خوشمزه من با دستور بانو سوزان شریعت که خیلی خوشمان آمد شمام درست کنی.. - Gelareh&gita
دسرساندی شکلات - تصویر 2 - دسر
#ساندی شکلات
سلام  گلای تو خونه،امیدوارم حال دلتون خوب باشه،دسر خوشمزه من با دستور بانو سوزان شریعت که خیلی خوشمان آمد شمام درست کنی.. - Gelareh&gita
دسرساندی شکلات - تصویر 2 - دسر #ساندی شکلات سلام گلای تو خونه،امیدوارم حال دلتون خوب باشه،دسر خوشمزه من با دستور بانو سوزان شریعت که خیلی خوشمان آمد شمام درست کنی.. - Gelareh&gita
دسرساندی شکلات - تصویر 3 - دسر
#ساندی شکلات
سلام  گلای تو خونه،امیدوارم حال دلتون خوب باشه،دسر خوشمزه من با دستور بانو سوزان شریعت که خیلی خوشمان آمد شمام درست کنی.. - Gelareh&gita
دسرساندی شکلات - تصویر 3 - دسر #ساندی شکلات سلام گلای تو خونه،امیدوارم حال دلتون خوب باشه،دسر خوشمزه من با دستور بانو سوزان شریعت که خیلی خوشمان آمد شمام درست کنی.. - Gelareh&gita

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Gelareh&gita اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: