دمپختک

– سلام دوستای گلم # دمپختک# ته چین سیب زمینی# لطفا لایک یادتون نره#😉😉😉😉..

دمپختک
دمپختک - Tayebe

دمپختک


سلام دوستای گلم # دمپختک# ته چین سیب زمینی#

لطفا لایک یادتون نره#😉😉😉😉

تصاویر تزئینات دمپختک

دمپختک - تصویر 1 - سلام دوستای گلم # دمپختک# ته چین سیب زمینی# 
لطفا لایک یادتون نره#😉😉😉😉.. - Tayebe
دمپختک - تصویر 1 - سلام دوستای گلم # دمپختک# ته چین سیب زمینی# لطفا لایک یادتون نره#😉😉😉😉.. - Tayebe

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Tayebe اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: