دونر مرغ

– سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،..

دونر مرغ
دونر مرغ - ❤marziii❤

دونر مرغ


سلام ،حالتون چطوره رفقا

روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،مراحلش رو گذاشتم ،ممنون از آجی ایرانای عزیزم😘
با این تفاوت که من سیر نزدم و یه قاشق سس تند هم اضاف کردم ،بپزید و لذت ببری
98/6/29

تصاویر تزئینات دونر مرغ

دونر مرغ - تصویر 1 - سلام ،حالتون چطوره رفقا 
روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 1 - سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 2 - سلام ،حالتون چطوره رفقا 
روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 2 - سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 3 - سلام ،حالتون چطوره رفقا 
روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 3 - سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 4 - سلام ،حالتون چطوره رفقا 
روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 4 - سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 5 - سلام ،حالتون چطوره رفقا 
روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 5 - سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 6 - سلام ،حالتون چطوره رفقا 
روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 6 - سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 7 - سلام ،حالتون چطوره رفقا 
روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 7 - سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 8 - سلام ،حالتون چطوره رفقا 
روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔
امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤
دونر مرغ - تصویر 8 - سلام ،حالتون چطوره رفقا روزهای آخر تعطیلات تابستون رو چه میکنید ،؟🤔 امشب این غذاز خوشمزه با دستور ایرانا جون رو پختم و کلی لذت بردیم ،.. - ❤marziii❤

برای نمایش طرز تهیه کامل از تمام مراحل تهیه دونر مرغ اینجا کلیک کنید

برای نمایش همه ی غذاهای کانال ❤marziii❤ اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: