دونر مرغ

– اضافه کردن رب گوجه و گوجه فرنگی به مواد..

دونر مرغ
دونر مرغ - Mitra 1370.12.13

دونر مرغ


اضافه کردن رب گوجه و گوجه فرنگی به مواد

تصاویر تزئینات دونر مرغ

دونر مرغ - تصویر 1 - اضافه کردن رب گوجه و گوجه فرنگی به مواد.. - Mitra 1370.12.13
دونر مرغ - تصویر 1 - اضافه کردن رب گوجه و گوجه فرنگی به مواد.. - Mitra 1370.12.13

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Mitra 1370.12.13 اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: