زرشک پلو با مرغ به سبک اعظم بانو

– خواهرم عاشق این غذا به این شکله ولی بخاطر کرونا چندین ماهه که دور هم جمع نشدیم توروخدا مهمونیا تونو کنسل کنید تا شاید زنجیره قطع بشه واق..

زرشک پلو با مرغ به سبک اعظم بانو
زرشک پلو با مرغ به سبک اعظم بانو - اعظم بانو

زرشک پلو با مرغ به سبک اعظم بانو


خواهرم عاشق این غذا به این شکله ولی بخاطر کرونا چندین ماهه که دور هم جمع نشدیم توروخدا مهمونیا تونو کنسل کنید تا شاید زنجیره قطع بشه واقعا ترو خشک دارن باهم میسوزن

تصاویر تزئینات زرشک پلو با مرغ به سبک اعظم بانو

زرشک پلو با مرغ به سبک اعظم بانو - تصویر 1 - خواهرم عاشق این غذا به این شکله ولی بخاطر کرونا چندین ماهه که دور هم جمع نشدیم توروخدا مهمونیا تونو کنسل کنید تا شاید زنجیره قطع بشه واق.. - اعظم بانو
زرشک پلو با مرغ به سبک اعظم بانو - تصویر 1 - خواهرم عاشق این غذا به این شکله ولی بخاطر کرونا چندین ماهه که دور هم جمع نشدیم توروخدا مهمونیا تونو کنسل کنید تا شاید زنجیره قطع بشه واق.. - اعظم بانو

برای نمایش همه ی غذاهای کانال اعظم بانو اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: