سالاد کاهو

– سالاد کاهو سالاد قوهای عاشق❤️❤️ کمتر کسانی میدونن آواز قو یعنی چی!!!؟؟؟؟ قو، تنها پرنده ای که یک بار عاشق♥ میشه...  و برای همیشه پای عشق..

سالاد کاهو
سالاد کاهو - Raheleh

سالاد کاهو


سالاد کاهو
سالاد قوهای عاشق❤️❤️

کمتر کسانی میدونن آواز قو یعنی چی!!!؟؟؟؟
قو، تنها پرنده ای که یک بار عاشق♥ میشه... 
و برای همیشه پای عشقش♥ میشینه
و تو تمام زندگی هرکاری برای راحتی عشقش♥ انجام میده🥰🥰🥰

تصاویر تزئینات سالاد کاهو

سالاد کاهو - تصویر 1 - سالاد کاهو
سالاد قوهای عاشق❤️❤️
کمتر کسانی میدونن آواز قو یعنی چی!!!؟؟؟؟
قو، تنها پرنده ای که یک بار عاشق♥ میشه... 
و برای همیشه پای عشق.. - Raheleh
سالاد کاهو - تصویر 1 - سالاد کاهو سالاد قوهای عاشق❤️❤️ کمتر کسانی میدونن آواز قو یعنی چی!!!؟؟؟؟ قو، تنها پرنده ای که یک بار عاشق♥ میشه...  و برای همیشه پای عشق.. - Raheleh
سالاد کاهو - تصویر 2 - سالاد کاهو
سالاد قوهای عاشق❤️❤️
کمتر کسانی میدونن آواز قو یعنی چی!!!؟؟؟؟
قو، تنها پرنده ای که یک بار عاشق♥ میشه... 
و برای همیشه پای عشق.. - Raheleh
سالاد کاهو - تصویر 2 - سالاد کاهو سالاد قوهای عاشق❤️❤️ کمتر کسانی میدونن آواز قو یعنی چی!!!؟؟؟؟ قو، تنها پرنده ای که یک بار عاشق♥ میشه...  و برای همیشه پای عشق.. - Raheleh

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Raheleh اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: