سوپ جو

– من آدم سحرخیزی نیستم یعنی روز من از ساعت 12ظهر شروع میشه معلم دخترمم فک کنم فهمیده منو دخترم خوابالو هستیم کلاس انلاین گذاشته ساعت 1ظهر و..

سوپ جو
سوپ جو - Zahra Mokhbery

سوپ جو


من آدم سحرخیزی نیستم یعنی روز من از ساعت 12ظهر شروع میشه معلم دخترمم فک کنم فهمیده منو دخترم خوابالو هستیم کلاس انلاین گذاشته ساعت 1ظهر ولی امروز تو این هوای بارونی که ادم دلش میخواد فقط زیر پتو باشه من سحر خیز شدم فک کنین الان که دارم این پست میزارم ساعت 1و نیم ظهر و سوپ خوشمزه من آماده شده ،
تازه صب که شوهرم دهشت میرفت سر کار و دخترم منو بیدار کرد باهاشون دعوا میکردم که چرا بیدارم کردین و نزاشتین ببینم همایون کیه (داشتم خواب میدیدم )😁😄
حالا جدی همایون کیه و تو خواب من چیکار میکنه 🤔🧐

تصاویر تزئینات سوپ جو

سوپ جو - تصویر 1 - من آدم سحرخیزی نیستم یعنی روز من از ساعت 12ظهر شروع میشه معلم دخترمم فک کنم فهمیده منو دخترم خوابالو هستیم کلاس انلاین گذاشته ساعت 1ظهر و.. - Zahra Mokhbery
سوپ جو - تصویر 1 - من آدم سحرخیزی نیستم یعنی روز من از ساعت 12ظهر شروع میشه معلم دخترمم فک کنم فهمیده منو دخترم خوابالو هستیم کلاس انلاین گذاشته ساعت 1ظهر و.. - Zahra Mokhbery
سوپ جو - تصویر 2 - من آدم سحرخیزی نیستم یعنی روز من از ساعت 12ظهر شروع میشه معلم دخترمم فک کنم فهمیده منو دخترم خوابالو هستیم کلاس انلاین گذاشته ساعت 1ظهر و.. - Zahra Mokhbery
سوپ جو - تصویر 2 - من آدم سحرخیزی نیستم یعنی روز من از ساعت 12ظهر شروع میشه معلم دخترمم فک کنم فهمیده منو دخترم خوابالو هستیم کلاس انلاین گذاشته ساعت 1ظهر و.. - Zahra Mokhbery

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Zahra Mokhbery اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: