شعله زرد

– شعله زرد اینم ازشعله زردبادیزاین دلبرانه راحله بانو یه پیمانه برنج نیم دانه وباشیش پیمانه اب گذاشتم روگازتاقشنگ بپزه و وابره دوپیمانه ..

شعله زرد
شعله زرد - Raheleh

شعله زرد


شعله زرد
اینم ازشعله زردبادیزاین دلبرانه راحله بانو
یه پیمانه برنج نیم دانه وباشیش پیمانه اب گذاشتم روگازتاقشنگ بپزه و وابره دوپیمانه بهش شکرمیزنیم هم میزنیم تا ته نگیره بهش کره وپودرهل میزنیم ده دیقه اخربهش گلاب میزنیم بازعفران درشومیزاریم تا قشنگ جابیافته نوش جان😍😍😍

تصاویر تزئینات شعله زرد

شعله زرد - تصویر 1 - شعله زرد
اینم ازشعله زردبادیزاین دلبرانه راحله بانو
یه پیمانه برنج نیم دانه وباشیش پیمانه اب گذاشتم روگازتاقشنگ بپزه و وابره دوپیمانه .. - Raheleh
شعله زرد - تصویر 1 - شعله زرد اینم ازشعله زردبادیزاین دلبرانه راحله بانو یه پیمانه برنج نیم دانه وباشیش پیمانه اب گذاشتم روگازتاقشنگ بپزه و وابره دوپیمانه .. - Raheleh

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Raheleh اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: