شیرینی نارگیلی

– شیرینی نارگیلی 🔲 پینگ پنگ بازی باخدا! 🔲 ببین توپ را کجای میز می اندازد؟ ➖ خدا مثل یک مربی دلسوز است که مدام دارد با ما تمرین می کند. ما ..

شیرینی نارگیلی
شیرینی نارگیلی - مهر دخت

شیرینی نارگیلی


شیرینی نارگیلی
🔲 پینگ پنگ بازی باخدا!
🔲 ببین توپ را کجای میز می اندازد؟

➖ خدا مثل یک مربی دلسوز است که مدام دارد با ما تمرین می کند. ما 24ساعته داریم با خدا پینگ پنگ بازی می کنیم! ببین مربی ات توپ را بیشتر کجای میز می اندازد که تو نمی توانی بگیری؟ معلوم می شود تو در آن جاها ضعف داری؛ باید روی این نقاط ضعف خودت کار کنی.

➖ خداوند در طول زندگی، مثل یک مربی دلسوز برای تو عمل می کند و تو در واقع داری با مربی ات بازی می کنی. هر دفعه که توپ را به یک طرفی انداخت، تو باید متوجه شوی که منظورش چه بوده و چه چیزی را می خواهد به تو بگوید؟

➖ این مربی فوق حرفه ای، به تو فشار طاقت فرسا نمی آورد، گاهی نیز فرصت می دهد که تو بتوانی نقاط قوت خودت را نشان بدهی و سر حال بیایی! و بعد دوباره می رود سراغ نقاط ضعف تو و دوباره همان گوشه ای می زند که تو ضعف داری!

➖ شما وقتی که محاسبۀ نفس را شروع کنی، کم کم می بینی که خدا اکثر توپ ها را به این گوشۀ میز می اندازد، پس معلوم می شود که تو در این نقطه، مشکل داری. در این صورت خدا را می بینی و ضعف های خودت را می بینی.

➖ هر کسی می خواهد صدای خدا را بشنود، باید محاسبۀ نفس کند. چطوری صدای خدا را می شنوی؟ انگار دارد می گوید: «دیدی امروز چه کار کردی؟ من این را از تو پرسیدم؛ دوباره این امتحان را از تو گرفتم...»

➖ البته نباید انتظار داشته باشی از همان روز اول-که محاسبۀ نفس را شروع کردی- صدای خدا را بشنوی! باید مداومت داشته باشی. لوس بازی درنیاور! همان روز اول انتظار داری فرشته های آسمان بر تو نازل بشوند؟!

👤 علیرضا پناهیان

برای نمایش همه ی غذاهای کانال مهر دخت اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: