عدسی

– شنبه ها را دوستتر میدارمش مثل یک عاشق، غم پاییز را ؛ مثل آغوش زمینی تشنه که دوست میدارد نم پاییز را..

عدسی
عدسی - Yegane

عدسی


شنبه ها را دوستتر میدارمش
مثل یک عاشق، غم پاییز را ؛
مثل آغوش زمینی تشنه که
دوست میدارد نم پاییز را

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Yegane اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: