غذا اختراعی من D=

– غذا کاملا اختراعی بود زیرش هم LGO مخفف Life Goes On نوشتم {= بیشتر واسه LGO و شاید یکم هم واسه ادیت خودم گذاشتم وگرنه غذا تعریفی نداشت😂😂 دوربینم..

غذا اختراعی من D=
غذا اختراعی من D= - R_Army

غذا اختراعی من D=


غذا کاملا اختراعی بود
زیرش هم LGO مخفف Life Goes On نوشتم {=
بیشتر واسه LGO و شاید یکم هم واسه ادیت خودم گذاشتم وگرنه غذا تعریفی نداشت😂😂
دوربینم هم اونجا گذاشتم الکی مثلا واسه تزیین خوشگل میشه😂
پاپی همین بار اول قبول کن دیگه :|
من دست بردار نیستم :|
انقد اینو میذارم تا تو هم قبول کنی :|
¤—※—※—※—※—※—※—※—←¦☆¦→—※—※—※—※—※—※—※—¤
#غذا_اختراعی
#غذا

#اختراعی
#LGO

تصاویر تزئینات غذا اختراعی من D=

غذا اختراعی من D= - تصویر 1 - غذا کاملا اختراعی بود
زیرش هم LGO مخفف Life Goes On نوشتم {=
بیشتر واسه LGO و شاید یکم هم واسه ادیت خودم گذاشتم وگرنه غذا تعریفی نداشت😂😂
دوربینم.. - R_Army
غذا اختراعی من D= - تصویر 1 - غذا کاملا اختراعی بود زیرش هم LGO مخفف Life Goes On نوشتم {= بیشتر واسه LGO و شاید یکم هم واسه ادیت خودم گذاشتم وگرنه غذا تعریفی نداشت😂😂 دوربینم.. - R_Army
غذا اختراعی من D= - تصویر 2 - غذا کاملا اختراعی بود
زیرش هم LGO مخفف Life Goes On نوشتم {=
بیشتر واسه LGO و شاید یکم هم واسه ادیت خودم گذاشتم وگرنه غذا تعریفی نداشت😂😂
دوربینم.. - R_Army
غذا اختراعی من D= - تصویر 2 - غذا کاملا اختراعی بود زیرش هم LGO مخفف Life Goes On نوشتم {= بیشتر واسه LGO و شاید یکم هم واسه ادیت خودم گذاشتم وگرنه غذا تعریفی نداشت😂😂 دوربینم.. - R_Army

برای نمایش همه ی غذاهای کانال R_Army اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: