لبوی پخته

– باد،در نی لبک پاییز🍁🍂روزهای آخر آذر رابا حزن زردی می دمدو آینه های کهنسال که شاهدان ایامنددر سکوت سردخویش درختان برهنه از برگ رابه تن..

لبوی پخته
لبوی پخته - کوثر

لبوی پخته


باد،در نی لبک پاییز🍁🍂روزهای آخر آذر رابا حزن زردی می دمدو آینه های کهنسال که شاهدان ایامنددر سکوت سردخویش درختان برهنه از برگ رابه تن پوش سفید برف وعده می دهند. ❄️

تصاویر تزئینات لبوی پخته

لبوی پخته - تصویر 1 - باد،در نی لبک پاییز🍁🍂روزهای آخر آذر رابا حزن زردی می دمدو آینه های کهنسال که شاهدان ایامنددر سکوت سردخویش درختان برهنه از برگ رابه تن.. - کوثر
لبوی پخته - تصویر 1 - باد،در نی لبک پاییز🍁🍂روزهای آخر آذر رابا حزن زردی می دمدو آینه های کهنسال که شاهدان ایامنددر سکوت سردخویش درختان برهنه از برگ رابه تن.. - کوثر

برای نمایش همه ی غذاهای کانال کوثر اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: