لطفا ورق بزنید

– قیمه جان جانان😋😋😍😍😉 خوشمزه ی ما برای ناهار😋 #قیمه#ترشی_کلم#پلو_زعفرونی..

لطفا ورق بزنید
لطفا ورق بزنید - Kosar

لطفا ورق بزنید


قیمه جان جانان😋😋😍😍😉
خوشمزه ی ما برای ناهار😋

#قیمه#ترشی_کلم#پلو_زعفرونی

تصاویر تزئینات لطفا ورق بزنید

لطفا ورق بزنید - تصویر 1 - قیمه جان جانان😋😋😍😍😉
خوشمزه ی ما برای ناهار😋

#قیمه#ترشی_کلم#پلو_زعفرونی.. - Kosar
لطفا ورق بزنید - تصویر 1 - قیمه جان جانان😋😋😍😍😉 خوشمزه ی ما برای ناهار😋 #قیمه#ترشی_کلم#پلو_زعفرونی.. - Kosar

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Kosar اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: