ماست خانگی

– ماست #ماست خونگی راحله بانو👸 اینم ازماست خوشمزه وخونگی دوستای گلم من واسه دوکیلو شیر 4ق غ ماست پرچرب استفاده میکنم شیروبزاریدبجوشه بری..

ماست خانگی
ماست خانگی - Raheleh

ماست خانگی


ماست
#ماست خونگی راحله بانو👸

اینم ازماست خوشمزه وخونگی دوستای گلم من واسه دوکیلو شیر 4ق غ ماست پرچرب استفاده میکنم شیروبزاریدبجوشه بریزیدتوی ظرف موردنظرتون وقتی با نوک انگشت امتحان کردید شیر باید طوری باشه که دست نرمای شیرواحساس کنه ولی نسوزه بعد ماست وبا یکم شیر رقیق کنید به شیراضافه کنید روش رویه پتو مسافرتی بکشیدوبزاید یه شب تا صبح بمونه بزارید داخل یخچال یه روز بهش دست نزنید بعد یه روز نوش جان کنید☺️

تصاویر تزئینات ماست خانگی

ماست خانگی - تصویر 1 - ماست #ماست خونگی راحله بانو👸 اینم ازماست خوشمزه وخونگی دوستای گلم من واسه دوکیلو شیر 4ق غ ماست پرچرب استفاده میکنم شیروبزاریدبجوشه بری.. - Raheleh
ماست خانگی - تصویر 1 - ماست #ماست خونگی راحله بانو👸 اینم ازماست خوشمزه وخونگی دوستای گلم من واسه دوکیلو شیر 4ق غ ماست پرچرب استفاده میکنم شیروبزاریدبجوشه بری.. - Raheleh
ماست خانگی - تصویر 2 - ماست #ماست خونگی راحله بانو👸 اینم ازماست خوشمزه وخونگی دوستای گلم من واسه دوکیلو شیر 4ق غ ماست پرچرب استفاده میکنم شیروبزاریدبجوشه بری.. - Raheleh
ماست خانگی - تصویر 2 - ماست #ماست خونگی راحله بانو👸 اینم ازماست خوشمزه وخونگی دوستای گلم من واسه دوکیلو شیر 4ق غ ماست پرچرب استفاده میکنم شیروبزاریدبجوشه بری.. - Raheleh

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Raheleh اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: