ماهی سرخ شده

– 📍ی روزه خوب اومدنی نیست ساختنیه👌🏻 جمله از خودمه..آخ کمرم😂 🌧☔🌧☔🌧☔🌧☔🌧☔ مرسی از همراهیتون با نفس کوک💎..

ماهی سرخ شده
ماهی سرخ شده - Naafas_cook

ماهی سرخ شده


📍ی روزه خوب اومدنی نیست
ساختنیه👌🏻

جمله از خودمه..آخ کمرم😂
🌧☔🌧☔🌧☔🌧☔🌧☔
مرسی از همراهیتون با نفس کوک💎

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Naafas_cook اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: