مرغ بریان نمکی

– مرغ تندوری با مواد آماده تندوری که آبجی تارام برام آورده بود طعم موادش خیلی تند بود ولی وقتی آماده شد و پوستش کنده شد فقط طعم و عطر مواد ب..

مرغ بریان نمکی
مرغ بریان نمکی - مامان حسام ویوسف

مرغ بریان نمکی


مرغ تندوری با مواد آماده تندوری که آبجی تارام برام آورده بود
طعم موادش خیلی تند بود ولی وقتی آماده شد و پوستش کنده شد فقط طعم و عطر مواد به مرغ رفته بود و خیلی کم تند شده بود
عالی بود👌

چقدر خوبه که مامان بابای دخترا زود به زود مهمونشون بشن
من که خیلی ذوق میکنم بابام زنگ میزنه میگه ما فردا میایم خونتون😍😍😍😍😍
ولی غربت خیلی خره😔😔😔😔😔

تصاویر تزئینات مرغ بریان نمکی

مرغ بریان نمکی - تصویر 1 - مرغ تندوری با مواد آماده تندوری که آبجی تارام برام آورده بود
طعم موادش خیلی تند بود ولی وقتی آماده شد و پوستش کنده شد فقط طعم و عطر مواد ب.. - مامان حسام ویوسف
مرغ بریان نمکی - تصویر 1 - مرغ تندوری با مواد آماده تندوری که آبجی تارام برام آورده بود طعم موادش خیلی تند بود ولی وقتی آماده شد و پوستش کنده شد فقط طعم و عطر مواد ب.. - مامان حسام ویوسف
مرغ بریان نمکی - تصویر 2 - مرغ تندوری با مواد آماده تندوری که آبجی تارام برام آورده بود
طعم موادش خیلی تند بود ولی وقتی آماده شد و پوستش کنده شد فقط طعم و عطر مواد ب.. - مامان حسام ویوسف
مرغ بریان نمکی - تصویر 2 - مرغ تندوری با مواد آماده تندوری که آبجی تارام برام آورده بود طعم موادش خیلی تند بود ولی وقتی آماده شد و پوستش کنده شد فقط طعم و عطر مواد ب.. - مامان حسام ویوسف

برای نمایش طرز تهیه کامل از تمام مراحل تهیه مرغ بریان نمکی اینجا کلیک کنید

برای نمایش همه ی غذاهای کانال مامان حسام ویوسف اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: