مرغ شکم پر کاراملی

– با دستور Vida.cعزیز. دومین باره که درست میکنم ممنون از دستور خوبتون واقعا خوشمزه بود ☺️☺️..

مرغ شکم پر کاراملی
مرغ شکم پر کاراملی - هلیا

مرغ شکم پر کاراملی


با دستور Vida.cعزیز. دومین باره که درست میکنم

ممنون از دستور خوبتون واقعا خوشمزه بود ☺️☺️

تصاویر تزئینات مرغ شکم پر کاراملی

مرغ شکم پر کاراملی - تصویر 1 - با دستور Vida.cعزیز. دومین باره که درست میکنم 
ممنون از دستور خوبتون واقعا خوشمزه بود ☺️☺️.. - هلیا
مرغ شکم پر کاراملی - تصویر 1 - با دستور Vida.cعزیز. دومین باره که درست میکنم ممنون از دستور خوبتون واقعا خوشمزه بود ☺️☺️.. - هلیا
مرغ شکم پر کاراملی - تصویر 2 - با دستور Vida.cعزیز. دومین باره که درست میکنم 
ممنون از دستور خوبتون واقعا خوشمزه بود ☺️☺️.. - هلیا
مرغ شکم پر کاراملی - تصویر 2 - با دستور Vida.cعزیز. دومین باره که درست میکنم ممنون از دستور خوبتون واقعا خوشمزه بود ☺️☺️.. - هلیا

برای نمایش همه ی غذاهای کانال هلیا اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: