نان خامه ای (به شیوه قنادی)

– نان خامه ای بااین دستورحدود25 تانون خامه ای متوسط داریم..

نان خامه ای (به شیوه قنادی)
نان خامه ای (به شیوه قنادی) - ارغوان غلامی

نان خامه ای (به شیوه قنادی)


نان خامه ای
بااین دستورحدود25 تانون خامه ای متوسط داریم

تصاویر تزئینات نان خامه ای (به شیوه قنادی)

نان خامه ای (به شیوه قنادی) - تصویر 1 - نان خامه ای
بااین دستورحدود25 تانون خامه ای متوسط داریم.. - ارغوان غلامی
نان خامه ای (به شیوه قنادی) - تصویر 1 - نان خامه ای بااین دستورحدود25 تانون خامه ای متوسط داریم.. - ارغوان غلامی
نان خامه ای (به شیوه قنادی) - تصویر 2 - نان خامه ای
بااین دستورحدود25 تانون خامه ای متوسط داریم.. - ارغوان غلامی
نان خامه ای (به شیوه قنادی) - تصویر 2 - نان خامه ای بااین دستورحدود25 تانون خامه ای متوسط داریم.. - ارغوان غلامی
نان خامه ای (به شیوه قنادی) - تصویر 3 - نان خامه ای
بااین دستورحدود25 تانون خامه ای متوسط داریم.. - ارغوان غلامی
نان خامه ای (به شیوه قنادی) - تصویر 3 - نان خامه ای بااین دستورحدود25 تانون خامه ای متوسط داریم.. - ارغوان غلامی

برای نمایش طرز تهیه کامل از تمام مراحل تهیه نان خامه ای (به شیوه قنادی) اینجا کلیک کنید

برای نمایش همه ی غذاهای کانال ارغوان غلامی اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: