ناهار امروز آش رشته کوکو ماکارونی از همه ی عزیزانی که لایک گ کامنت میزارن ممنونم؟

– یک مردی از یک هنرمندی پرسید چطور این چیز های زیبا رو روی سنگ ها میسازی؟! هنرمند گفت "زیبایی درون سنگ ها مخفی شده من فقط سنگ های اضافه رو بر..

ناهار امروز آش رشته  کوکو ماکارونی 
از همه ی عزیزانی که لایک گ کامنت میزارن ممنونم؟
ناهار امروز آش رشته کوکو ماکارونی از همه ی عزیزانی که لایک گ کامنت میزارن ممنونم؟ - Maryam

ناهار امروز آش رشته کوکو ماکارونی از همه ی عزیزانی که لایک گ کامنت میزارن ممنونم؟


یک مردی از یک هنرمندی پرسید چطور این چیز های زیبا رو روی سنگ ها میسازی؟!
هنرمند گفت "زیبایی درون سنگ ها مخفی شده من فقط سنگ های اضافه رو بر میدارم"
شادیه تو درونت مخفیه، فقط باید نگرانی های اضافه رو حذف کنی

تصاویر تزئینات ناهار امروز آش رشته کوکو ماکارونی از همه ی عزیزانی که لایک گ کامنت میزارن ممنونم؟

ناهار امروز آش رشته کوکو ماکارونی از همه ی عزیزانی که لایک گ کامنت میزارن ممنونم؟ - تصویر 1 - یک مردی از یک هنرمندی پرسید چطور این چیز های زیبا رو روی سنگ ها میسازی؟!
هنرمند گفت "زیبایی درون سنگ ها مخفی شده من فقط سنگ های اضافه رو بر.. - Maryam
ناهار امروز آش رشته کوکو ماکارونی از همه ی عزیزانی که لایک گ کامنت میزارن ممنونم؟ - تصویر 1 - یک مردی از یک هنرمندی پرسید چطور این چیز های زیبا رو روی سنگ ها میسازی؟! هنرمند گفت "زیبایی درون سنگ ها مخفی شده من فقط سنگ های اضافه رو بر.. - Maryam

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Maryam اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: