پاناکوتا شکلاتی

– خیلییییییی خوشمزه شد حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋 اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ..

پاناکوتا شکلاتی
پاناکوتا شکلاتی - آشپز 13 ساله

پاناکوتا شکلاتی


خیلییییییی خوشمزه شد

حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋
اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غذا خوری ژلاتین اضافه و محلوط کنین تا ژلاتین حل بشه

حرارت خیلیی کم باشه

بعد 100 گرم شکر معادل نصف لیوان رو اضافه و مخلوط کنین

100 گرم خامه صبحانه رو با یه مقدار از مواد مخلوط و اضافه کنین و هم بزنین

حالا یک حبه شکلات تلخ اضافه و مخلوط کنین

از حرارت افتاد از صافی رد کنین و دو تا 3 ساعت در یخچال قرار بدین

تصاویر تزئینات پاناکوتا شکلاتی

پاناکوتا شکلاتی - تصویر 1 - خیلییییییی خوشمزه شد 
حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋
اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 1 - خیلییییییی خوشمزه شد حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋 اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 2 - خیلییییییی خوشمزه شد 
حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋
اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 2 - خیلییییییی خوشمزه شد حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋 اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 3 - خیلییییییی خوشمزه شد 
حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋
اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 3 - خیلییییییی خوشمزه شد حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋 اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 4 - خیلییییییی خوشمزه شد 
حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋
اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 4 - خیلییییییی خوشمزه شد حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋 اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 5 - خیلییییییی خوشمزه شد 
حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋
اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله
پاناکوتا شکلاتی - تصویر 5 - خیلییییییی خوشمزه شد حتما اگه درست نکردین درست کنین 😋😋😋 اول دو لیوان شیر رو رو حرارت بزارین (شیر اصلا نباید بجوشه)بلافاصله دو قاشق غ.. - آشپز 13 ساله

برای نمایش همه ی غذاهای کانال آشپز 13 ساله اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: