پنکیک خونگی

– پاییز شکوفه ندارد، جوانه نمی زند، اما عاشقانه هایی را رقم می زند که هزاران بهار هم نمی تواند شکوفایش کند. پاییزتون پر از عشق #پنکیک..

پنکیک خونگی
پنکیک خونگی - Narges Goli

پنکیک خونگی


پاییز شکوفه ندارد، جوانه نمی زند، اما عاشقانه هایی را رقم می زند که هزاران بهار هم نمی تواند شکوفایش کند

پاییزتون پر از عشق

#پنکیک

تصاویر تزئینات پنکیک خونگی

پنکیک خونگی - تصویر 1 - پاییز شکوفه ندارد، جوانه نمی زند، اما عاشقانه هایی را رقم می زند که هزاران بهار هم نمی تواند شکوفایش کند.
پاییزتون پر از عشق

#پنکیک.. - Narges Goli
پنکیک خونگی - تصویر 1 - پاییز شکوفه ندارد، جوانه نمی زند، اما عاشقانه هایی را رقم می زند که هزاران بهار هم نمی تواند شکوفایش کند. پاییزتون پر از عشق #پنکیک.. - Narges Goli

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Narges Goli اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: