پیراشکی گوشت

– ساده ی ساده. بدون تزیین😁..

پیراشکی گوشت
پیراشکی گوشت - Sana_87

پیراشکی گوشت


ساده ی ساده. بدون تزیین😁

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Sana_87 اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: