کوکوسیب زمینی

– قرار_خواهرانه برای اولین بار باسیب زمینی پخته درس کردم به پای سیب زمینی خام نمیرسه اونجوری خیلی خوشمزه ترمیشه😁..

کوکوسیب زمینی
کوکوسیب زمینی - Zahra.banoo

کوکوسیب زمینی


قرار_خواهرانه
برای اولین بار باسیب زمینی پخته درس کردم به پای سیب زمینی خام نمیرسه اونجوری خیلی خوشمزه ترمیشه😁

تصاویر تزئینات کوکوسیب زمینی

کوکوسیب زمینی - تصویر 1 - قرار_خواهرانه
برای اولین بار باسیب زمینی پخته درس کردم به پای سیب زمینی خام نمیرسه اونجوری خیلی خوشمزه ترمیشه😁.. - Zahra.banoo
کوکوسیب زمینی - تصویر 1 - قرار_خواهرانه برای اولین بار باسیب زمینی پخته درس کردم به پای سیب زمینی خام نمیرسه اونجوری خیلی خوشمزه ترمیشه😁.. - Zahra.banoo

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Zahra.banoo اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: