کوکو لذیذ ناهار امروزمون?????

– هیچوقتکسی را تحقیر نکنید شاید امروز ..قدرتمند باشید اما . . . زمانازشما قدرتمند تر است ! یک درخت، هزاران چوب کبریت را میسازد..اماوقتی زمان..

کوکو لذیذ ناهار امروزمون?????
کوکو لذیذ ناهار امروزمون????? - Marjan

کوکو لذیذ ناهار امروزمون?????


هیچوقتکسی را تحقیر نکنید شاید امروز ..قدرتمند باشید اما

زمانازشما قدرتمند تر است !
----
یک درخت، هزاران چوب کبریت را میسازد..اماوقتی زمانش برسد،
یک چوب کبریت میتواند٬هزاران درخت را بسوزاند !

پس خوب باشیدو خوبی کنید

😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
دوستای عزیز ماسک زدن یادتون نره خیلی اوضاع بد شده

تصاویر تزئینات کوکو لذیذ ناهار امروزمون?????

کوکو لذیذ ناهار امروزمون????? - تصویر 1 - هیچوقتکسی را تحقیر نکنید شاید امروز ..قدرتمند باشید اما . . .
زمانازشما قدرتمند تر است !


یک درخت، هزاران چوب کبریت را میسازد..اماوقتی زمان.. - Marjan
کوکو لذیذ ناهار امروزمون????? - تصویر 1 - هیچوقتکسی را تحقیر نکنید شاید امروز ..قدرتمند باشید اما . . . زمانازشما قدرتمند تر است ! یک درخت، هزاران چوب کبریت را میسازد..اماوقتی زمان.. - Marjan
کوکو لذیذ ناهار امروزمون????? - تصویر 2 - هیچوقتکسی را تحقیر نکنید شاید امروز ..قدرتمند باشید اما . . .
زمانازشما قدرتمند تر است !


یک درخت، هزاران چوب کبریت را میسازد..اماوقتی زمان.. - Marjan
کوکو لذیذ ناهار امروزمون????? - تصویر 2 - هیچوقتکسی را تحقیر نکنید شاید امروز ..قدرتمند باشید اما . . . زمانازشما قدرتمند تر است ! یک درخت، هزاران چوب کبریت را میسازد..اماوقتی زمان.. - Marjan

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Marjan اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: