کوکی میکری فوری

– وقتی با یک دست نقاب هایشان را نگه داشته اند و با دست دیگر کلاه بر سرم می گذارند انتظار زیادیست که بخواهم نوازشم کنند…!..

کوکی میکری فوری
کوکی میکری فوری - حدیثه 71

کوکی میکری فوری


وقتی با یک دست
نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر
کلاه بر سرم می گذارند
انتظار زیادیست
که بخواهم نوازشم کنند…!

برای نمایش همه ی غذاهای کانال حدیثه 71 اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: