کیک آبجوش

– کیک.سبیل😉 #الویه.سبیل😆 تولد گل پسر و اقای همسر تولد هر دو عزیز تو یه روزه✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫 💫✨دعای #سریع #الاجابه ✨💫امیرمؤمنا..

کیک آبجوش
کیک آبجوش - مامان مینا

کیک آبجوش


کیک.سبیل😉
#الویه.سبیل😆

تولد گل پسر و اقای همسر
تولد هر دو عزیز تو یه روزه
----
✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫

💫✨دعای #سریع #الاجابه

✨💫امیرمؤمنان علی(ع)فرمود بگو:

اللهم إنی أسألک باسمک العظیم الأعظم،الأجل الأکرم المخزون المکنون،النور الحق البرهان المبین،الذی هو نور مع نور،ونور من نور،ونور فی نور علی نور،ونور فوق کل نور،ونور یضیی به کل ظلمه،ویکسر به کل شده،وکل شیطان مرید،وکل جبار عنید،لا تقر به أرض،ولا تقوم به سماء،و یأمن به کل خایف،ویبطل به سحر کل ساحر و بغی کل باغ و حسد کل حاسد و یتصدع لعظمته البر و البحر،ویستقل به الفلک حین یتکلم به الملک فلا یکون للموج علیه سبیل،وهو اسمک الأعظم الأعظم الأجل الأجل النور الأکبر،الذی سمیت به نفسک،واستویت به علی عرشک،وأتوجه إلیک بمحمد وأهل بیته أسلک بک وبهم أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذاوکذا.( به جای کذا و کذا حاجت بخواهید. )

📖 مفاتیح الجنان(کافی:ج2ص582)

تصاویر تزئینات کیک آبجوش

کیک آبجوش - تصویر 1 - کیک.سبیل😉 #الویه.سبیل😆 تولد گل پسر و اقای همسر تولد هر دو عزیز تو یه روزه✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫 💫✨دعای #سریع #الاجابه ✨💫امیرمؤمنا.. - مامان مینا
کیک آبجوش - تصویر 1 - کیک.سبیل😉 #الویه.سبیل😆 تولد گل پسر و اقای همسر تولد هر دو عزیز تو یه روزه✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫 💫✨دعای #سریع #الاجابه ✨💫امیرمؤمنا.. - مامان مینا

برای نمایش همه ی غذاهای کانال مامان مینا اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: