کیک اسفنجی

– سلام به روی ماهتون خوب هستین 😍😍😍 با یه کیک خوشگل دیگه اومدم پیشتون سفارش یه مادربزرگ مهربون برای تولد نوه گلش ☺☺☺ ببینین چقدر رنگی..

کیک اسفنجی
کیک اسفنجی - سمانه حبیبی

کیک اسفنجی


سلام به روی ماهتون خوب هستین 😍😍😍

با یه کیک خوشگل دیگه اومدم پیشتون سفارش یه مادربزرگ مهربون برای تولد نوه گلش ☺☺☺

ببینین چقدر رنگی رنگی و جذابه این کیک میشه عاشقش نشد 😄😄😄

تصاویر تزئینات کیک اسفنجی

کیک اسفنجی - تصویر 1 - سلام به روی ماهتون خوب هستین 😍😍😍 با یه کیک خوشگل دیگه اومدم پیشتون سفارش یه مادربزرگ مهربون برای تولد نوه گلش ☺☺☺ ببینین چقدر رنگی.. - سمانه حبیبی
کیک اسفنجی - تصویر 1 - سلام به روی ماهتون خوب هستین 😍😍😍 با یه کیک خوشگل دیگه اومدم پیشتون سفارش یه مادربزرگ مهربون برای تولد نوه گلش ☺☺☺ ببینین چقدر رنگی.. - سمانه حبیبی
کیک اسفنجی - تصویر 2 - سلام به روی ماهتون خوب هستین 😍😍😍 با یه کیک خوشگل دیگه اومدم پیشتون سفارش یه مادربزرگ مهربون برای تولد نوه گلش ☺☺☺ ببینین چقدر رنگی.. - سمانه حبیبی
کیک اسفنجی - تصویر 2 - سلام به روی ماهتون خوب هستین 😍😍😍 با یه کیک خوشگل دیگه اومدم پیشتون سفارش یه مادربزرگ مهربون برای تولد نوه گلش ☺☺☺ ببینین چقدر رنگی.. - سمانه حبیبی

برای نمایش همه ی غذاهای کانال سمانه حبیبی اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: