کیک اسفنجی

– شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است... #حافظ..

کیک اسفنجی
کیک اسفنجی - کافه عصرونه

کیک اسفنجی


شرح

شکن

زلف
خم اندر خم جانان
کوته نتوان کرد
که این قصه دراز است

#حافظ

برای نمایش همه ی غذاهای کانال کافه عصرونه اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: