کیک تولد همسر جان

– عشق یعنی یک قدم آن سوی من ،،،. روحی اندر کالبدهای دو تن،،. عشق یعنی عهد بستن با خدا،،،. ..

کیک تولد همسر جان
کیک تولد همسر جان - الینا ،،رایان

کیک تولد همسر جان


عشق یعنی یک قدم آن سوی من ،،،. روحی اندر کالبدهای دو تن،،. عشق یعنی عهد بستن با خدا،،،. تا نگردیم از کنار هم جدا،،،. عشق آذر ماهی من تولدت مبارک آن شال
له هزارساله شب نفسم

🥳😍🥳😍🥳😍🥳🥳😍
میز ساده تولد آقای خونه ک کلی سوپرایز شد با هرچی تو خونه بود ی میز ساده انداختم خیلی خوشحال شد ی تولد چهارتایی گرفتیم کلی خوش گذشت ..

ی تشکر ویژه هم باید بکنم از کلیپ برگر ک عکسام برش میده یا حذف می کنه کلا رو مخیه ژله تزریقی بدبختمو کلا حذف کرد اون بدبخت گوشه نشسته بود بی سرو صدا آخه چرا

تصاویر تزئینات کیک تولد همسر جان

کیک تولد همسر جان - تصویر 1 - عشق یعنی یک قدم آن سوی من ،،،.               روحی اندر کالبدهای دو تن،،.                   عشق یعنی عهد بستن با خدا،،،.              .. - الینا ،،رایان
کیک تولد همسر جان - تصویر 1 - عشق یعنی یک قدم آن سوی من ،،،. روحی اندر کالبدهای دو تن،،. عشق یعنی عهد بستن با خدا،،،. .. - الینا ،،رایان
کیک تولد همسر جان - تصویر 2 - عشق یعنی یک قدم آن سوی من ،،،.               روحی اندر کالبدهای دو تن،،.                   عشق یعنی عهد بستن با خدا،،،.              .. - الینا ،،رایان
کیک تولد همسر جان - تصویر 2 - عشق یعنی یک قدم آن سوی من ،،،. روحی اندر کالبدهای دو تن،،. عشق یعنی عهد بستن با خدا،،،. .. - الینا ،،رایان

برای نمایش همه ی غذاهای کانال الینا ،،رایان اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: