کیک خرمالو با سس خرمالو

– سلام جگرااا 🙌🙌🙌 این پست تقدیم میکنم به سمانه جونم که امشب شب تولدش 🤗🤗🤗🌼🌻🌼🌻🌼 تولدت مبارک سمان گلی 😍😍😍😍 لینک جگر جونم 🌻..

کیک خرمالو با سس خرمالو
کیک خرمالو با سس خرمالو - مامان پریاورضا

کیک خرمالو با سس خرمالو


سلام جگرااا 🙌🙌🙌

این پست تقدیم میکنم به سمانه جونم که امشب شب تولدش 🤗🤗🤗🌼🌻🌼🌻🌼
تولدت مبارک سمان گلی 😍😍😍😍
لینک جگر جونم 🌻🌼🌼🌼🌼
----
ملغ و خروس اردک

سمان جونم تولدت مبارک🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎉🎊🎉🎊🎊🎉🎊🎊

پ.ن

کیک خرمالو بی سس خرمالو😁😁😁لینک دستور 👇👇👇👇

تصاویر تزئینات کیک خرمالو با سس خرمالو

کیک خرمالو با سس خرمالو - تصویر 1 - سلام جگرااا 🙌🙌🙌 این پست تقدیم میکنم به سمانه جونم که امشب شب تولدش 🤗🤗🤗🌼🌻🌼🌻🌼 تولدت مبارک سمان گلی 😍😍😍😍 لینک جگر جونم 🌻.. - مامان پریاورضا
کیک خرمالو با سس خرمالو - تصویر 1 - سلام جگرااا 🙌🙌🙌 این پست تقدیم میکنم به سمانه جونم که امشب شب تولدش 🤗🤗🤗🌼🌻🌼🌻🌼 تولدت مبارک سمان گلی 😍😍😍😍 لینک جگر جونم 🌻.. - مامان پریاورضا

برای نمایش همه ی غذاهای کانال مامان پریاورضا اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: