کیک دبل شکلاتی

– که روز گواهینامه گرفتنم پختم بعد چند سال تنبلی که نمی رفتم کلاس بااسرار همسر رفتم..

کیک دبل شکلاتی
کیک دبل شکلاتی - هدیه

کیک دبل شکلاتی


که روز گواهینامه گرفتنم پختم بعد چند سال تنبلی که نمی رفتم کلاس بااسرار همسر رفتم

تصاویر تزئینات کیک دبل شکلاتی

کیک دبل شکلاتی - تصویر 1 - که روز گواهینامه گرفتنم پختم بعد چند سال تنبلی که نمی رفتم کلاس بااسرار همسر رفتم.. - هدیه
کیک دبل شکلاتی - تصویر 1 - که روز گواهینامه گرفتنم پختم بعد چند سال تنبلی که نمی رفتم کلاس بااسرار همسر رفتم.. - هدیه

برای نمایش همه ی غذاهای کانال هدیه اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: