کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز

– برا اولین بار تاپر درست کردم واقعا لذت بخش بود خودم که خیلی دوست داشتم این کیکو، مشتریمم راضی بود..

کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز
کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز - محیا

کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز


برا اولین بار تاپر درست کردم واقعا لذت بخش بود خودم که خیلی دوست داشتم این کیکو، مشتریمم راضی بود

تصاویر تزئینات کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز

کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز - تصویر 1 - برا اولین بار تاپر درست کردم واقعا لذت بخش بود خودم که خیلی دوست داشتم این کیکو، مشتریمم راضی بود.. - محیا
کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز - تصویر 1 - برا اولین بار تاپر درست کردم واقعا لذت بخش بود خودم که خیلی دوست داشتم این کیکو، مشتریمم راضی بود.. - محیا
کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز - تصویر 2 - برا اولین بار تاپر درست کردم واقعا لذت بخش بود خودم که خیلی دوست داشتم این کیکو، مشتریمم راضی بود.. - محیا
کیک سفارشی کیتی با تاپر دست ساز - تصویر 2 - برا اولین بار تاپر درست کردم واقعا لذت بخش بود خودم که خیلی دوست داشتم این کیکو، مشتریمم راضی بود.. - محیا

برای نمایش همه ی غذاهای کانال محیا اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: