کیک ماست دورنگ

– سلام دوستای گلم.این کیکو واسه بابای گلم پختم دیروز یه سررفتم خونشون گفت کاش آردمیگرفتی یه کیک درست میکردی منم شب براش درست کردم ببرم.لط..

کیک ماست دورنگ
کیک ماست دورنگ - Amir Reza

کیک ماست دورنگ


سلام دوستای گلم.این کیکو واسه بابای گلم پختم دیروز یه سررفتم خونشون گفت کاش آردمیگرفتی یه کیک درست میکردی منم شب براش درست کردم ببرم.لطفا برای شفای مریضا وپدرمنم دعاکنید.پدرم بیماری ام اس داره ونمیتونه راه بره😔😔😭😭😭😭

تصاویر تزئینات کیک ماست دورنگ

کیک ماست دورنگ - تصویر 1 - سلام دوستای گلم.این کیکو واسه بابای گلم پختم دیروز یه سررفتم خونشون گفت کاش آردمیگرفتی یه کیک درست میکردی منم شب براش درست کردم ببرم.لط.. - Amir Reza
کیک ماست دورنگ - تصویر 1 - سلام دوستای گلم.این کیکو واسه بابای گلم پختم دیروز یه سررفتم خونشون گفت کاش آردمیگرفتی یه کیک درست میکردی منم شب براش درست کردم ببرم.لط.. - Amir Reza
کیک ماست دورنگ - تصویر 2 - سلام دوستای گلم.این کیکو واسه بابای گلم پختم دیروز یه سررفتم خونشون گفت کاش آردمیگرفتی یه کیک درست میکردی منم شب براش درست کردم ببرم.لط.. - Amir Reza
کیک ماست دورنگ - تصویر 2 - سلام دوستای گلم.این کیکو واسه بابای گلم پختم دیروز یه سررفتم خونشون گفت کاش آردمیگرفتی یه کیک درست میکردی منم شب براش درست کردم ببرم.لط.. - Amir Reza
کیک ماست دورنگ - تصویر 3 - سلام دوستای گلم.این کیکو واسه بابای گلم پختم دیروز یه سررفتم خونشون گفت کاش آردمیگرفتی یه کیک درست میکردی منم شب براش درست کردم ببرم.لط.. - Amir Reza
کیک ماست دورنگ - تصویر 3 - سلام دوستای گلم.این کیکو واسه بابای گلم پختم دیروز یه سررفتم خونشون گفت کاش آردمیگرفتی یه کیک درست میکردی منم شب براش درست کردم ببرم.لط.. - Amir Reza

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Amir Reza اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: