کیک ماکارونی

– سلاام سلاام سلام به روی ماهتون 😚 ببخشید که من حضورم کمرنگه 🤗انشاالله هر چه زودتر برگردم به آغوش گرمتون ☺ این ماکارونی ما طفلکی تو یه ..

کیک ماکارونی
کیک ماکارونی - مامی یکتا

کیک ماکارونی


سلاام سلاام سلام به روی ماهتون 😚
ببخشید که من حضورم کمرنگه 🤗انشاالله هر چه زودتر برگردم به آغوش گرمتون ☺
این ماکارونی ما طفلکی تو یه روز بارونی متولد شد و هر کاری کردم عکس از این بهتر نشد که بشه😀 خونه تاریک تاریک👻 تموم لامپا روشن 😶

تصاویر تزئینات کیک ماکارونی

کیک ماکارونی - تصویر 1 - سلاام سلاام سلام به روی ماهتون 😚 ببخشید که من حضورم کمرنگه 🤗انشاالله هر چه زودتر برگردم به آغوش گرمتون ☺ این ماکارونی ما طفلکی تو یه .. - مامی یکتا
کیک ماکارونی - تصویر 1 - سلاام سلاام سلام به روی ماهتون 😚 ببخشید که من حضورم کمرنگه 🤗انشاالله هر چه زودتر برگردم به آغوش گرمتون ☺ این ماکارونی ما طفلکی تو یه .. - مامی یکتا
کیک ماکارونی - تصویر 2 - سلاام سلاام سلام به روی ماهتون 😚 ببخشید که من حضورم کمرنگه 🤗انشاالله هر چه زودتر برگردم به آغوش گرمتون ☺ این ماکارونی ما طفلکی تو یه .. - مامی یکتا
کیک ماکارونی - تصویر 2 - سلاام سلاام سلام به روی ماهتون 😚 ببخشید که من حضورم کمرنگه 🤗انشاالله هر چه زودتر برگردم به آغوش گرمتون ☺ این ماکارونی ما طفلکی تو یه .. - مامی یکتا

برای نمایش همه ی غذاهای کانال مامی یکتا اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: