کیک پرتقالی با سس پرتقال

– دفعه دوم این کیک درست میکنم با آرد نونوایی درست کردم و این دفعه خیلی بهتر از قبل شده ،فک کنم تا وقتی ما رو درخت حیاطمون پرتقال اشته باشیم ..

کیک پرتقالی با سس پرتقال
کیک پرتقالی با سس پرتقال - Zahra Mokhbery

کیک پرتقالی با سس پرتقال


دفعه دوم این کیک درست میکنم با آرد نونوایی درست کردم و این دفعه خیلی بهتر از قبل شده ،فک کنم تا وقتی ما رو درخت حیاطمون پرتقال اشته باشیم فقط محصولات پرتقالی بزارم براتون🤣🤣

تصاویر تزئینات کیک پرتقالی با سس پرتقال

کیک پرتقالی با سس پرتقال - تصویر 1 - دفعه دوم این کیک درست میکنم با آرد نونوایی درست کردم و این دفعه خیلی بهتر از قبل شده ،فک کنم تا وقتی ما رو درخت حیاطمون پرتقال اشته باشیم .. - Zahra Mokhbery
کیک پرتقالی با سس پرتقال - تصویر 1 - دفعه دوم این کیک درست میکنم با آرد نونوایی درست کردم و این دفعه خیلی بهتر از قبل شده ،فک کنم تا وقتی ما رو درخت حیاطمون پرتقال اشته باشیم .. - Zahra Mokhbery

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Zahra Mokhbery اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: