کیک پرتقالی

– امروز همسر عزیزتر از جانم برام یه تنور گازی خریده بود،که منم برا امتحان با دو تا تخمرخ این کیک پرتقالی رو پختم که نتیجش این شد😍پاییزتون..

کیک پرتقالی
کیک پرتقالی - Shahlaaa

کیک پرتقالی


امروز همسر عزیزتر از جانم برام یه تنور گازی خریده بود،که منم برا امتحان با دو تا تخمرخ این کیک پرتقالی رو پختم که نتیجش این شد😍پاییزتون نارنجی 🍊🧡🍊

تصاویر تزئینات کیک پرتقالی

کیک پرتقالی - تصویر 1 - امروز همسر عزیزتر از جانم برام یه تنور گازی خریده بود،که منم برا امتحان با دو تا تخمرخ این کیک پرتقالی رو پختم که نتیجش این شد😍پاییزتون.. - Shahlaaa
کیک پرتقالی - تصویر 1 - امروز همسر عزیزتر از جانم برام یه تنور گازی خریده بود،که منم برا امتحان با دو تا تخمرخ این کیک پرتقالی رو پختم که نتیجش این شد😍پاییزتون.. - Shahlaaa

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Shahlaaa اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: