(کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده

– عکس کلوچه ساده مال 2ماه پیش هست. 😉 ✨﷽✨ #👌بهترین فیلتر شکن ⛔️انسان با انجام گناه فیلترهایے بین خود و خدا ایجاد میکند ! گناهانے که مان..

(کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده
(کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده - زری

(کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده


عکس کلوچه ساده مال 2ماه پیش هست. 😉
✨﷽✨
#👌بهترین فیلتر شکن

⛔️انسان با انجام گناه فیلترهایے بین
خود و خدا ایجاد میکند !
گناهانے که مانع استجابت دعا هستن و
راه انسان به خدا رو ناهموار میکنن

و اما " نماز " بهترین فیلتر شکن دنیاست!

خدا این فیلتر شکن را امضا و مهر کرده است

خصوصیت مهم این فیلتر شکن این است که مانع انجام گناه مے شود و رشد و کمال انسان را سرعت مے بخشد.

✔اگر باور ندارید این آیه را بخوانید
" ان الصلاه تنهےٰ عن الفحشا و المنکر "

🌷"بدرستے که نماز انسان را از

فساد و فحشاء باز مے دارد "🌷

#عنکبوت_آیه44
🍃

🌼🍃 @takhooda✨

تصاویر تزئینات (کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده

(کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده - تصویر 1 - عکس کلوچه ساده مال 2ماه پیش هست. 😉
✨﷽✨
#👌بهترین فیلتر شکن 

⛔️انسان با انجام گناه فیلترهایے بین
خود و خدا ایجاد میکند !
گناهانے که مان.. - زری
(کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده - تصویر 1 - عکس کلوچه ساده مال 2ماه پیش هست. 😉 ✨﷽✨ #👌بهترین فیلتر شکن ⛔️انسان با انجام گناه فیلترهایے بین خود و خدا ایجاد میکند ! گناهانے که مان.. - زری
(کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده - تصویر 2 - عکس کلوچه ساده مال 2ماه پیش هست. 😉
✨﷽✨
#👌بهترین فیلتر شکن 

⛔️انسان با انجام گناه فیلترهایے بین
خود و خدا ایجاد میکند !
گناهانے که مان.. - زری
(کیی پلا)کدو پلو و کلوچه ساده - تصویر 2 - عکس کلوچه ساده مال 2ماه پیش هست. 😉 ✨﷽✨ #👌بهترین فیلتر شکن ⛔️انسان با انجام گناه فیلترهایے بین خود و خدا ایجاد میکند ! گناهانے که مان.. - زری

برای نمایش همه ی غذاهای کانال زری اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: