یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و

– زیتون پرورده و دوغ خونگی همسرم درست کردن..جاتون سبز الهی که همیشه سلامت و تندرست باشین دوستای بامحبتم..الهی که هیچ خونه ای مریض نباشه..آن ..

یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و
یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و - پروانه خداجوی

یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و


زیتون پرورده و دوغ خونگی همسرم درست کردن..جاتون سبز الهی که همیشه سلامت و تندرست باشین دوستای بامحبتم..الهی که هیچ خونه ای مریض نباشه..آن شاءالله همه جوونا عاقبت بخیر بشن...آن شاءالله کرونا هرچه زودتر از ایران بره وما به قبل برگردیم..ممنون از همراهی تک تک شما عزیزان سپاسگزارم دوستان بامحبتم 🙏🙏🙏🙏

تصاویر تزئینات یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و

یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و - تصویر 1 - زیتون پرورده و دوغ خونگی همسرم درست کردن..جاتون سبز الهی که همیشه سلامت و تندرست باشین دوستای بامحبتم..الهی که هیچ خونه ای مریض نباشه..آن .. - پروانه خداجوی
یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و - تصویر 1 - زیتون پرورده و دوغ خونگی همسرم درست کردن..جاتون سبز الهی که همیشه سلامت و تندرست باشین دوستای بامحبتم..الهی که هیچ خونه ای مریض نباشه..آن .. - پروانه خداجوی
یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و - تصویر 2 - زیتون پرورده و دوغ خونگی همسرم درست کردن..جاتون سبز الهی که همیشه سلامت و تندرست باشین دوستای بامحبتم..الهی که هیچ خونه ای مریض نباشه..آن .. - پروانه خداجوی
یه نهار عالی همراه با خانواده غوره مسما و جوجه ترش و - تصویر 2 - زیتون پرورده و دوغ خونگی همسرم درست کردن..جاتون سبز الهی که همیشه سلامت و تندرست باشین دوستای بامحبتم..الهی که هیچ خونه ای مریض نباشه..آن .. - پروانه خداجوی

برای نمایش همه ی غذاهای کانال پروانه خداجوی اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: