26) "شوید پلو با گوشت چرخ کرده

– آبان ماه خوب من تمام نشو تویی که مفهوم حقیقی پاییزی تویی که بیشتر ازهرماه وهر فصل وهر زمان خاطره انگیزی بعدازتوهیچ خیابانی راه ورسم دلب..

26) "شوید پلو با گوشت چرخ کرده
26) "شوید پلو با گوشت چرخ کرده - ⓢsomayehⓡ

26) "شوید پلو با گوشت چرخ کرده


آبان ماه خوب من
تمام نشو

تویی که مفهوم حقیقی پاییزی
تویی که بیشتر ازهرماه وهر فصل وهر زمان خاطره انگیزی
بعدازتوهیچ خیابانی راه ورسم دلبری رابلدنیست
ونبض تمام خاطره ها بدون عطرحضورتومی ایستد
وتومی روی ومن می مانم وزمستانی ترین پاییز
من می مانم و بارانی ترین ابرها
من می مانم وسرمای نحسی
زمستان
که هیچ حرفی برای گفتن ندارد
وتومی روی ومن جا می مانم
دلم برای ثانیه های خاطره انگیزت
دلم برای حال و هوای بی نظیرت تنگ می شود

----
@RomanhayeAsheghanee

دوستان گلم لینک کانال تلگرامی خودم شامل "رمان ، متن و آهنگ" 👆👆👆

تصاویر تزئینات 26) "شوید پلو با گوشت چرخ کرده

26) "شوید پلو با گوشت چرخ کرده - تصویر 1 - آبان ماه خوب من تمام نشو تویی که مفهوم حقیقی پاییزی تویی که بیشتر ازهرماه وهر فصل وهر زمان خاطره انگیزی بعدازتوهیچ خیابانی راه ورسم دلب.. - ⓢsomayehⓡ
26) "شوید پلو با گوشت چرخ کرده - تصویر 1 - آبان ماه خوب من تمام نشو تویی که مفهوم حقیقی پاییزی تویی که بیشتر ازهرماه وهر فصل وهر زمان خاطره انگیزی بعدازتوهیچ خیابانی راه ورسم دلب.. - ⓢsomayehⓡ

برای نمایش همه ی غذاهای کانال ⓢsomayehⓡ اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: